Voor ieder bouwproject

U huis laten verbouwen? Een nieuwe keuken installeren? Wij kunnen diverse bouwprojecten voor u uitvoeren.

HET MARKERINGSLINT EN WANNEER KUNT U DIT GEBRUIKEN?

Markeringslinten en waarschuwingslinten zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen. In verschillende kleuren en met diverse teksten. Speciaal bestemd voor gevaarlijke en risicovolle omstandigheden zoals gaten in de grond, maar ook een handige hulp bij het inmeten en afzetten van een bepaald grondoppervlak.

TEKSTEN EN KLEUREN

Kleuren zijn belangrijk om mensen ergens op te attenderen. Blauw staat voor waterleidingen, rood-wit voor gevaar, rood voor elektriciteitsleidingen, geel voor gas en groen voor rioolwaterafvoer. De teksten maken het natuurlijk alleen nog maar duidelijker. Laat goed zien waar u mee bezig bent en waar het om gaat. De bedoeling is namelijk dat iedereen uit de buurt blijft. Dat is de reden waarom u de waarschuwingslinten en markeringslinten gebruikt.

ONDERGRONDSE LEIDINGEN

U gaat een oude rioolleiding vervangen. Laat die nu net op een plek liggen waar dagelijks mensen lopen. Het risico is dus sterk aanwezig dat men te dicht langs de werkzaamheden loopt en in het ergste geval in de kuil zou kunnen vallen. Zet het werkgebied goed, ruim en duidelijk af met een blauw markeringslint of afzetlint af, zodat men in een oogopslag ziet dat het om een gevaarlijk punt gaat maar dat het verder niet gevaarlijk is voor de omgeving. Men zal er dan met een gerust hart ruim omheen lopen. Rood-wit waarschuwingslint wordt gebruikt voor het markeren en afzetten van verboden plaatsen. Plaatsen die gevaarlijk zijn, zoals zinkputten, ongelukken, omgevallen bomen of andere zaken waardoor nog meer gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

MARKEREN IS DUIDELIJK MAKEN

U wilt mensen duidelijk maken dat er ergens een gewijzigde of risicovolle situatie is ontstaan. Dat er een bepaald punt of gebied is waar men beter niet in de buurt kan komen. U kunt dat het beste duidelijk aangeven door middel van het aanbrengen van een waarschuwings- of markeringslint. Ook wel afzetlint genoemd. Dit markeringslint zorgt ervoor, dat men inderdaad uit de buurt blijft en er met een grote boog omheen zal lopen. De meeste mensen komen namelijk niet graag in de buurt van een gevaarlijke plek. Maar geef het wel goed aan! Maak ook duidelijk waar het om gaat. Een rioolwaterleiding die vervangen moet worden, een elektriciteitsleiding die bloot komt te liggen of een gasleiding waar onderhoud moet worden gepleegd. Wees zo helder mogelijk naar de mensen, dat zal onnodige nieuwsgierigheid, waardoor mensen weer dichterbij zouden willen komen, voorkomen.

WAT STAAT ER IN DE WET?

Artikel 10 van de Arbo-wet vertelt ons dat: "Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of gezondheid van derden, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar."

EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE

Iemand die vooraf weet wat er eventueel fout zou kunnen gaan zal zich er op voorbereiden. Geef die persoon dan ook de kans om zich er op voor te kunnen bereiden! Zorg ervoor dat er geen plotselinge vreemde situaties kunnen ontstaan. Zet het gebied waar u gaat werken goed en deugdelijk af. Gebruik het juiste markeringslint. Breng het op de juiste hoogte aan, zodat men het in een vroeg stadium ziet en er niet over struikelt. Geef omstanders aan dat er werkzaamheden plaatsvinden en wees ook duidelijk in het aangeven wat voor werkzaamheden dat zijn. Gaat het om onderhoud van gasleidingen of gaat het om het wegzagen van een omgevallen boom? Gebruik het daarvoor bedoelde waarschuwingslint. Markeer ook het materiaal wat even verderop ligt. Wees vooral zo duidelijk mogelijk, dat zal veel ellende en nare toestanden te allen tijde voorkomen. En voorkomen is altijd beter dan genezen.

CONCLUSIE

Het werkvak moet zodanig worden afgeschermd en afgesloten dat men dit niet kan betreden. Alleen als de werkzaamheden geen gevaar opleveren voor andere mensen dan diegene die de werkzaamheden uitvoeren, kan een volledige afsluiting achterwege blijven. Gebruik het juiste lint, markeer het gebied op deugdelijke manier en zorg ervoor dat het markeringslint te allen tijde op zijn plaats blijft. Bedrijven kunnen het beste even een kijkje nemen in de webwinkel van buma.com voor de beste materialen.